Församlingsbrevet

Nu finns församlingens informationsbrev att läsa via vår hemsida!

Församlingsbrevet är församlingens allmänna information till medlemmar, församlingens vänner och alla som är intresserade av vår församling och dess verksamhet. Vi trycker brevet i pappersformat och har det tillgängligt i kyrkan och numera på hemsidan också.

Gå in under rubriken "Om oss", sedan underrubriken "Församlingsbrev" och Du hittar det senaste Församlingsbrevet och det för jul och vintern 2015-2016.

Dessa ligger som en hyper-länk som leder till en Word-fil och är ordnade i utskriftsformat, så att den som vill kan skriva ut brevet hemma och t ex sätta upp kalendariet på sitt kylskåp eller annan lämplig plats.

Kolla in denna nya funktion på vår hemsida!

Publicerat den 4 mars