Ekumenisk gudstjänst i Akallakyrkan 18 januari

Som en del i ekumeniska böneveckan anordnas en gudstjänst i Akallakyrkan den 18 januari kl 18

Publicerat den 17 januari