Psalmcafé om Anders Frostenssons sånger, psalmer och liv.

Lördag den 21 maj, kl 13.00 kommer Psalmcafét handla om Anders Frostensson och hans psalm- och sångdiktning.

Den psalmbok som finns i svenska kyrkor idag, kan med rätta kallas den "Frostenssonska psalmboken", då det finns 146 psalmer av Frostensson i den psalmbok som Svenska Kyrkan använder och 108 psalmer i den psalmbok de övriga samfunden använder.

Hans psalmdiktande har påverkat och berört människor över hela världen och har kommit att skapa något av en modern renässans för psalmdiktande i många länder.

Anders Frostensson är en av den moderna kyrkohistoriens riktigt intressanta personligheter. Kom, var med och upptäck en av de psalm- och sångförfattare som vi sjunger ofta i Tenstakyrkan.

Publicerat den 13 maj