Lennart Ring vikarierande förståndare!

Från den första april så kommer Lennart Ring att gå in som vikarierande pastor och föreståndare efter Cai Berger.

Lennart har tidigare haft tjänsten som pastor och föreståndare i Tenstakyrkan, så han känner vår församling väl och kommer att göra en mycket god insats till dess att församlingens nya pastor och föreståndare är funnen och är redo att starta i Tenstakyrkan.

Vi vill önskar Lennart Ring ett varmt välkommen åter och Guds rika välsignelse i sin tjänst i Tenstakyrkan!

Publicerat den 21 februari