Du är här:Start > Om oss > Historik

Rötter i 1800-talets frihetsrörelser i Sverige

Tenstakyrkan tillhör det kristna samfundet Equmeniakyrkan, vilket är ett samfund, som skapades av Svenska Missionskyrkan,Metodistkyrkan och Baptistkyrkan.

Vår församling tillhör den protestantiska grenen av den kristna tron och har sina rötter i det som brukar kallas den svenska folkväckelsen under andra hälften av 1800-talet och första hälften av 1900-talet. Denna folkrörelse var en av de första frihetsrörelserna i Sverige under denna tid och en av de första demokratiska rörelserna i vårt land. Med tiden bildades ett antal kyrkosamfund ur denna rörelse. Ett av dessa var Svenska Missionsförbundet/Svenska Missionskyrkan, numera Equmeniakyrkan, som Tenstakyrkans Missionsförsamling är en del av.

En bärande tanke i folkväckelsen var att alla de som tror på Jesus är Guds söner och döttrar, kungar och präster i Guds rike. Av det följde en insikt att alla Guds barn har lika stor rätt att yttra sig i församlingen, fattig som rik. Den fattiga torpargumman hade lika stor rösträtt som godsherren och det gav i sin tur en insikt om att det borde vara lika demokratisk rösträtt i samhället som i församlingen.

På så sätt blev frikyrkan en del av det moderna Sveriges födelse.

Tenstakyrkan

Tenstakyrkans Missionsförsamling har sina rötter i flera församlingar i Spånga och i början av 1970-talet bestämde sig Missionsförsamlingen att bygga sin nya kyrka i det nya Tensta. 1973 stod kyrkan färdig på Tisslingeplan 30-34.

Genom åren har Tenstakyrkan varit hem åt olika kristna församlingar, vars medlemmar fått fly från länder i Levanten och Mellanöstern, där kristna än i dag är svårt förföljda. Det har gjort att en mycket speciell gemenskap mellan kristna i olika kyrkofamiljer har vuxit fram i Tenstakyrkan.

Utmärkande för Tenstakyrkans Missionsförsamling är det sociala arbete som drivits i olika former under åren i Tensta.

På väg mot 50 år i Tensta

Kyrkobyggnaden har funnits i Tensta under 43 år, församlingen är över hundra år gammal, vi siktar mot 50 år i Tensta och än fler år i tjänst för Jesus på denna vår plats på jorden. Utmaningarna är stora, men med Guds hjälp kommer vi kunna fortsätta att vara en del av samhället i Tensta och Spånga, få förkunna om Jesus Kristus för våra medmänniskor och genom Guds nåd så hoppas vi kunna vara en frihetsrörelse även i framtiden.