Tenstakyrkan är en kyrka som innehåller många kyrkor!


Redan när Tenstakyrkan stod klar som kyrkobyggnad 1973 så var den inte bara ett hem för Tenstakyrkans Missionsförsamling, utan Svenska kyrkan bedrev verksamhet utifrån vår kyrkobyggnad redan första året i Tensta.

Genom åren har kristna organisationer som KFUM/KFUK och Ungdom med uppgift haft verksamhet och kontorslokaler i kyrkan. Men, det dominerande inslaget har varit många olika församlingar från olika kyrkliga traditioner som firat gudstjänster och bedrivit verksamhet i våra lokaler genom åren.

Kristna från hela världenSvenska kyrkan har funnits till och från i våra lokaler genom åren. Även en romsk pingstförsamling. Men, de församlingar som verkat längst tid hos oss och som vi har en särskilt nära relation med är den syrisk ortodoxa församlingen i Tensta, den syrisk katolska församlingen och en koptisk församling.

Numera gläds vi med våra syrisk ortodoxa bröder och systrar som byggt färdigt sin egna kyrkobyggnad i Tensta och samtidigt fortsätter vi våra goda relationer med den församlingen. Den katolska och koptiska församlingen lever vidare sitt liv tillsammans med oss i Tenstakyrkan. Det är en välsignelse för oss att kunna sambruka kyrkobyggnaden med våra trossyskon.

En ovanlig profil


På detta sätt har Tenstakyrkans Missionsförsamling en ovanlig profil inom Equmeniakyrkan, som mångkulturell församling som dessutom lever ett nära liv med trossyskon från en orientalisk kristen tradition - där vi delar glädje och sorg med kristna som kommer ur förföljelse för sin tros skull.

Tillsammans vill vi visa att kristna hör samman och att vi tillsammans kan vara ett tecken som Jesus talar om:

"Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig." - Johannesevangeliet 17:21