Swish, bankgiro och annan information!


På den här sidan hittar du församlingens Swish-nummer, bankgiro och annan användbar information för kontakten med Tenstakyrkan. Det är information som kommer att uppdateras och utvidgas fortlöpande.

Swish är ett enkelt sätt att föra över pengar mellan olika privatpersoner och organisationer, som en förening eller kyrka. Om du använder Swish för exempelvis kollekt eller kyrkkaffe, skriv gärna "KOLLEKT" för kollekt, "KYRKKAFFE" vid kyrkkaffet osv.

Bankgiro är också möjligt att använda och något många gör för att regelbundet stödja en verksamhet man tycker om och sympatiserar med. Vill du stödja Tenstakyrkans Missionsförsamling och den mängd verksamheter vi bedriver, så kan du använda Swish och Bankgiro för det.

Swish-nummer: 123 298 08 78

Bankgiro: 761-9661

Har du frågor eller synpunkter, kontakta oss:

Ämne:

Från:

Beskrivning: