Kontaktpersoner

Medarbetare

Petri Kinnunen Pastor och församlingsföreståndare

petri.kinnunen@tenstakyrkan.se

Verksamhetsansvariga

Björn  Hagman Församlingens ordförande

070-930 25 82

Hanna McCormick Tenstakyrkans ungdoms ordförande

076-2002491

Manara Kasubi Espérance's körledare

076-210 27 09

Mona Zephir Espérance's körledare

070-446 83 00

Cedwin Sandanam Tensta Gospel Choir's körledare

070-773 22 46

vakant vakant Tensta´s Joyful Noise körledare

Martina De Leo Everybody gospel, musik och lek.

076-229 33 89

Karin Fuetsch Lyktans Vänners verksamhet

070-7308499

Kristina Färdeman Språkcaféet

070-3169564

Styrelsen

Björn Hagman Församlingens ordförande

Manara Kasubi Församlingens kassör

Alice Karaara Styrelsemedlem

Ceres Ki Styrelsemedlem

Ernestine Kodia Styrelsemedlem

Mona Zephir Styrelsemedlem