Tensta Gospel Choir är den första och äldsta av gospelkörerna i Tenstakyrkans omfattande körverksamhet.

Tensta Gospel Choir bildades 1996 som ett integrationsprojekt och för att skapa en fristad för ungdomar i Tensta och som ett samarbetsprojekt med bl.a. Tenstakyrkans Missionsförsamling och Spånga Blåband som huvudmän. Ungdomar med rötter från hela världen kom att utgöra deltagarna i Tensta Gospel Choir och det har varit och är kännetecknande för körens hela historia - där mångfald och gemenskap är en grundläggande del av budskapet som förmedlas i sången och upplevelsen av körens musik.


Musiken finner sina rötter i traditionell gospel, soul, R&B och nyare gospelmusik, många kända svenska artister kommer från kören och Tensta Gospel Choir är i sig självt en uppskattad aktör på den svenska musikscenen.

Kom till kyrkan och upplev något av den bästa gospelmusiken som Sverige erbjuder, genom gospelverksamheten som Tensta Gospel erbjuder!